TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Trịnh Minh Trí

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Học vấn
2013 - 2017
Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Khá

Cơ Khí Chế Tạo Máy

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2017 đến 12 - 2020
Công Ty Tại Nhật Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mô tả công việc:
Vận hành máy sản xuất
Hỗ trợ bảo trì sửa chữa máy
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ