Khánh Hòa
Thành viên từ 2021
Photo

Trịnh Văn An

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2012 đến 09 - 2015
Wonderful Saigon Electric Leader

+ Mức lương:10,000,000
+ Mô tả công việc:
Quản lí chất lượng sản phẩm đôn thúc tiến độ
Thưc hiện những công việc chuyên môn khác
Báo cáo công việc
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên xuất sắc năm 2013

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ