Quảng Ngãi
Thành viên từ 2021
Photo

Trương Thanh Tú

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2009 - 2012
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM Khá

Cơ Khí Chế Tạo Máy

Kinh nghiệm
Tháng 12 - 2013 đến 11 - 2018
Công Ty Đóng Tàu Kanda Japan Công Nhân

+ Mức lương:30,000,000
+ Mô tả công việc:
Lắp ráp và Hàn thân vỏ tàu
Tuân thủ các hướng dẫn an toàn trong sản xuất
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu
+ Thành tích đạt được:
Hoàn thành tốt khoá thực tập sinh

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ