TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

-Vận dụng những kiến thức đã học và những kinh nghiệm trong thực tế để chung tay đóng góp vì sự phát triển của Công ty.
– Mong muốn làm công việc lâu dài
– Mong muốn được thăng tiến trong công việc

Học vấn
Năm 2011 - 2014: Cao đẳng
Đại Học Hùng Vương Khá

Quản Trị Kinh Doanh

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2015 đến 11 - 2018
Công Ty Đt TM Hưng Thịnh Phú Nhân Viên Văn Phòng

+ Mô tả công việc:
Lưu trữ hồ sơ chứng từ, các giấy tờ, hợp đồng của công ty
Quản lý danh sách khách hàng
Theo dõi các báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa
Tổng hợp báo cáo
Chấp hành theo sự chỉ dẫn và điều phối công việc từ cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ