TP.HCM
Thành viên từ 2021
Logo

Trương Thị Kỳ Hoanh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Trở thành một giáo viên có tâm huyết với nghề, đưa tiếng Nhật tới với nhiều thế hệ.

Học vấn
Năm 2020 - 2020
Trung Tâm Nhật Ngữ Tiếng Nhật_Khá

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2019 đến 05 - 2021
Hokuto Thực tập sinh

+ Mức lương:25,000,000
+ Mô tả công việc:
Kiểm tra sản phẩm
Làm các nhiệm vụ được phân công

Kỹ năng
Giải quyết vấn đềLàm việc nhómQuản lý stressquản lý thời gianTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ