Logo

Trương Tuấn Vinh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Cố gắng phấn đấu và phát triển tay nghề

Học vấn
2011 - 2013
Trung cấp Phương Nam Nhân Viên

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2015 đến 12 - 2018
Sơn Lĩnh Nhân viên phụ giúp xưởng

+ Mức lương:5,000,000
+ Mô tả công việc:
Phụ giúp xưởng,chụp bản in lụa,giao hàng cho khách
+ Thành tích đạt được:
Khá.

Kỹ năng
Nghề nghiệpQuản lý sáng tạo
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ