Long An
Thành viên từ 2021
Photo

Văn Công Duy

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Muốn trở thành nhân viên ưu tú của công ty

 

Học vấn
2000 - 2004
Trường Đại học sư Phạm kỹ Thuật TP HCM Khá

Cơ khí chế tạo máy

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2004 đến 04 - 2020
Công ty Nidec tosok Trưởng Nhóm Kỹ Thuật

+ Mức lương:15,000,000
+ Mô tả công việc:
Bảo trì và lập trình gia công máy tiện và máy phay CNC
Thiết lập lên kế hoạch thực hiện và theo dõi, cải thiện tiết kiệm vật tư sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.
Kèm cặp và hướng dẫn công việc cho các nhân viên thuộc khu vực phụ trách.
Giám sát và kiểm tra việc tuân thủ các quy định của bộ phận, nhân viên dưới quyền.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ