Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Vi Quan Hòa

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi muốn trở thành người bán hàng suất sắc trong 1 năm tới

Học vấn
2021 - 2021
THPT Quỳ Hợp 3 Chính Quy

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ