Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Vũ Thị Ly

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học tập và thăng tiến

Học vấn
2021 - 2021
Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình Điều Dưỡng

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2019 đến 05 - 2021
Viện dưỡng lão tại Nhật Bản Điều Dưỡng Viên

+ Mức lương:35,000,000
+ Mô tả công việc:
Chăm sóc hỗ trợ người già và người mất khả năng lao động .hỗ trợ động viên giúp đỡ trong sinh hoạt về sinh cá nhân .đo huyêt áp nhiệt độ nắm bắt tình trạng từng người bệnh

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ