Hải Phòng
Thành viên từ 2021
Photo

Vũ Đức Nam

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Nghiêm túc trong công việc
Học hỏi, trau dồi kinh nghiệm bản thân
Đạt được nhiều thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2013 - 2018
Đh Dân Lập Hải Phòng Chưa cập nhật

Kế Toán Kiểm Toán

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2018 đến 07 - 2021
Công Ty Tư Nhân Giám Sát Nhà Hàng

+ Mô tả công việc:
Quản lý, giám sát, điều hành nhân viên
Quản lý doanh thu
Đề ra kế hoạch làm việc
Báo cáo định kỳ
Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới
Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ