Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

VŨ THỊ HÀ

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và Công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài

Học vấn
Năm 2016 - 2019: Cao đẳng
Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội Khá

Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2019 đến 10 - 2019
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Hà Nội 114 Nhân Viên Hành Chính

+ Mức lương:5,000,000
+ Mô tả công việc:
Tìm nguồn hàng và các công việc hành chính
Quản lý hồ sơ giấy tờ
Quản lý, mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng
Tiếp nhận và gửi đi các giấy tờ của công ty
Lập bảng chấm công cho nhân viên
Làm các công việc do quản lý giao

Kỹ năng
Biết sử dụng phần mền kế toán fast và misa
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ