Logo

Vũ Bá Vương

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Học vấn
Năm 2009 - 2012
Cao đẳng cộng đồng Hải Phòng Điện điện tử_Trung Bình

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2018 đến 10 - 2018
Công ty TNHH Kuwahara Nhân Viên QC

+ Mức lương:5,000,000
+ Mô tả công việc:
-Kiểm tra chất lượng của tất cả các nguyên vật liệu
-Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm
-Thực hiện và ghi chép lại tất cả các kiểm tra nội bộ
-Phối hợp các thành viên khác trong nhóm để làm việc và đảm bảo chất lượng
-Báo cáo hàng lỗi cho bộ phận sản xuất

Tháng 12 - 2019 đến 04 - 2021
Công ty TNHH dầu khí Hải Linh Nhân Viên

+ Mức lương:10,000,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành nhập và xuất xăng dầu

Kỹ năng
Làm việc nhómquản lý thời gianRa quyết địnhTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ