Hà Nội, Việt Nam
Thành viên từ 2021
Photo

VŨ THỊ VUI

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
Năm 2010 - 2013: Cao đẳng
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật, Đại Học Thái Nguyên Khá

Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2017 đến 01 - 2021
Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Xuất Khẩu Lao Đông Nhật Bản

+ Mô tả công việc:
Đứng máy
Kiểm hàng
Phiên dịch
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tháng 01 - 2013 đến 01 - 2015
Văn Phòng Công Chứng Ka Long Nhân Viên Văn Phòng

+ Mô tả công việc:
Sắp xếp lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ theo quy trình hướng dẫn của công ty
Quản lý con dấu

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ