TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Vũ Phước Hiếu

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Học vấn
2012 - 2014
Trung cấp Mai Linh Khá

Nhà hàng – Khách sạn

Kinh nghiệm
Tháng 10 - 2019 đến 12 - 2020
Curry House Coco Ichibanya Shift Leader

+ Mức lương:7,700,000
+ Mô tả công việc:
Quản lý nhân sự
Kho
Cashier
Hàng hóa bếp – bar
Tuyển dụng nhân sự
Đào tạo nhân viên

Tháng 06 - 2016 đến 08 - 2019
Chiyoda Sushi Leader serviecs

+ Mức lương:8,500,000
+ Mô tả công việc:
Tham gia phục vụ khách hàng
Cashier
Bar
Quản lý kho
Đào tạo nhân viên mới

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ