Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Vương Thị Hạnh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Học vấn
Năm 2016 - 2020
Trường Đại Học Thăng Long Ngôn Ngữ Nhật_Khá

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2017 đến 01 - 2018
Trung Tâm Amasco Giáo Viên Tiếng Nhật

+ Mô tả công việc:
Giảng dạy tiếng nhật
Hỗ trợ cho học viên trong quá trình dạy
Kiểm tra trình độ tiếng nhật

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ